W dniu 5 kwietnia 2024 klasa 1bT wraz z opiekunem Panią Katarzyną Jarzębowską-Kowalonek wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej do świdnickiej firmy ZUP BADURA. Uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy nowoczesne hale produkcyjne, po których przewodnikiem był absolwent Mechanika, a obecnie główny inżynież spawalnik Pan Dariusz Wilk.

Firma tworzy unikalne konstrukcje dźwigowe i urządzenia specjalistyczne dla przemysłu morskiego, np. komory dekompensacyjne dla nurków oraz urządzenia wielkogabarytowe wykorzystywane na platformach wiertniczych.

Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów ze specyfikacją produkcji oraz ze stosowaną w firmie technologią wytwarzania produktów.

Bardzo dziękujemy Pani Prezes Marcie Olejkiewicz za możliwość zapoznania się z jedną z najnowocześniejszych firm na rynku dolnośląskim, jak i w całej Polsce, oferującą swoje unikatowe produkty na rynki światowe.

You are currently viewing ZUP BADURA – wycieczka zawodoznawcza