Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych zatrudni:

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy poszukuje w roku szkolnym 2023/2024 nauczycieli następujących przedmiotów:

język angielski – etat

fizyka – etat

wychowanie fizyczne – etat

wychowawca w internacie – etat

przedmioty zawodowe mechaniczne – etat

28.10.2022 – Informacja o rozstrzygnięciu naboru

24.10.2022 – Informacje o kandydatach

10.10.2022 – Samodzielny referent ds. ogólnokancelaryjnych i kadr – ogłoszenie o naborze

30.09.2022 -Informacja o braku rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

14.09.2022 – Samodzielny referent ds. ogólnokancelaryjnych i kadr – ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna DOC PDF

Kwestionariusz osobowy PDF

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych DOC PDF

Oświadczenie pracownika o niekaralności DOC PDF