Funkcjonowanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia powinien określać statut szkoły. Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy.

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
  • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
  • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Szkolny rzecznik może:

  • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
  • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
  • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
  • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
  • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka

Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Szkół Mechanicznych jest:

Pani mgr Alina BIEDROŃ- nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży –
tel. 116 111  od pn. do pt. – godz. 12.00-20.00