Misją naszej szkoły jest odkrywanie w każdym młodym człowieku dobra i piękna, przekazywanie mu rzetelnej wiedzy i mądrości życiowej opartej na prawdzie, zapewnienie atmosfery uczciwości i wzajemnego zaufania.

 • Wszystkie nasze działania opieramy na wartościach akceptowanych przez społeczność szkolną takich, jak: miłość, prawda i uczciwość.
 • Miłość w życiu szkoły wyraża się w pełnej zaangażowania pracy nauczycieli i wychowawców,
  w gotowości do pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, w pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska, w dostrzeganiu osób potrzebujących, skrzywdzonych i zagubionych.
 • Prawdę rozumiemy jako możliwość otwartego wyrażania swoich poglądów i myśli, obiektywne
  i rzetelne przekazywanie wiedzy, oparcie relacji w społeczności szkolnej na szczerości, prawdomówności i zaufaniu.
 • Uczciwość oznacza dla nas rzetelność w wypełnianiu obowiązków, sumienność, okazywanie szacunku wobec każdego ucznia, rodzica i nauczyciela oraz jako odpowiedzialność wszystkich uczestniczących
  w życiu szkoły za wychowanie młodego człowieka.
 • Jesteśmy szkołą dla każdego. Stosujemy nowoczesne i aktywizujące metody pracy. Tworzymy  bezpieczną i przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 • Nasza szkoła wyposaży Cię w konkretną wiedzę fachową, umożliwi zdanie matury i dalszą edukację, pomoże skutecznie poruszać się na rynku pracy.
 • Kładziemy nacisk na znajomość języków obcych, edukację techniczną i informacyjną, kreujemy postawy twórcze, aktywne, pielęgnujemy wartości humanistyczne, chlubne tradycje naszej szkoły.
 • Miłośnikom poezji, literatury, muzyki i sztuki dostarczamy wielu niezapomnianych wrażeń. propagujemy zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Zależy nam na integracji społeczności szkolnej, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, współpracujemy
  z rodzicami i środowiskiem lokalnym.