WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1 aT – pani Dorota SCHAB
1 bT – pani Ewa SZOST
1 cT – pani Dorota SZYMIK
1 dT – pani Jolanta SAJDAK
1 aZ – pani Aleksandra WARCHAŁA
1 bZ – pani Dorota WIERZBICKA


2 aT – pani Iwona PAPADAKI
2 bT – pani Magdalena LISIECKA
2 cT – pani Agnieszka MALARCZYK
2 aZ – pani Małgorzata BOGUSŁAWKA-KURZAWA
2 bZ – pani Monika BRACHMAŃSKA


3 aT – pan Radosław SZALECKI
3 bT – pani Alina BIEDROŃ
3 cT – pan Jarosław NATANEK
3 aZ – pani Małgorzata KOŹLIK
3 bZ – pan Rafał ŚWIDURSKI


4 aT – pani Jolanta WIKAREK
4 aTp – pan Krzysztof PAMUŁA
4 bT – pan Piotr GODULA
4 bTp – pani Anna FORYŚ – MUSIK
4 cT – pan Krzysztof TRESKA
4 cTp – pani Beata NETKOWSKA