„MECHANIK” wysoko w dolnośląskim zestawieniu

z BRĄZOWYM ZNAKIEM JAKOŚCI !!!

 

Ranking najlepszych liceów i techników 2023

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Ranking Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Technikum nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika uplasowało się na 16-tym miejscu na Dolnym Śląsku (394 w Polsce) zdobywając tym samym BRĄZOWY ZNAK JAKOŚCI !!!