Anklewicz Krzysztof przedmioty zawodowe samochodowe
Biedroń Alina język polski, wiedza o kulturze
Brachmańska Monika matematyka
Bylicki Wiesław przedmioty zawodowe mechaniczne
Chudy Paulina geografia, przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne
Duczmal Jan przedmioty zawodowe samochodowe
Dzikowski Edward przedmioty zawodowe mechaniczne
Farmas Paweł przedmioty zawodowe mechaniczne
Foryś-Musik Anna język niemiecki
Gdańska Marta język angielski
Godula Piotr wychowanie fizyczne, BHP
Grygianiec Anna pedagog, rewalidacja
Janowski Marek wychowawca w internacie
Józwicki Sławomir przedmioty zawodowe samochodowe
Kaszewski Arkadiusz przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne, przedmioty zawodowe samochodowe
Kawałko Agnieszka bibliotekarz
Komorowski Aleksander wychowawca w internacie
Koźlik Klaudiusz przedmioty zawodowe mechatroniczne, przedmioty zawodowe samochodowe
Koźlik Małgorzata podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej, przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe mechaniczne
Kuc Marcin edukacja dla bezpieczeństwa, filozofia, etyka
Kulig Joanna język angielski
Lisiecka Magdalena biologia, wychowawca w internacie
Malarczyk Agnieszka język polski, historia
ks. Mazur Marcin religia
Natanek Jarosław przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Netkowska Beata informatyka, przedmioty zawodowe mechaniczne
Osiurak Sebastian wychowawca w internacie
Pamuła Krzysztof język angielski
Papadaki Iwona religia, przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne
Pełka Artur wychowawca w internacie, nauka jazdy samochodem
Przerwa-Dymnicka Elżbieta wychowawca w internacie
Sajdak Jolanta język niemiecki, rewalidacja
Schab Dorota język angielski
Sierzputowska Dorota język niemiecki
Skwarcan Ewa historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Smusz-Malicka Anna pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia psychoedukacyjne
Strugała Magdalena wychowawca w internacie
Szalecki Radosław wychowanie fizyczne
Szałek-Stanowińska Joanna historia
Szost Ewa matematyka
Szymik Dorota historia
Ślesar Renata fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne
Świder Adrianna matematyka, przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne
Świdurski Rafał wychowanie fizyczne
ks. Tomczak Artur religia
Treska Krzysztof przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe mechatroniczne
Wachel-Sierzputowska Beata matematyka
Warchała Aleksandra wychowanie fizyczne
Wikarek Jolanta przedmioty zawodowe mechaniczne
Wilk Dariusz przedmioty zawodowe mechaniczne
Woźny Barbara bibliotekarz