Rok szkolny 2022/2023

Anklewicz Krzysztof przedmioty zawodowe samochodowe
Balawajder Joanna język niemiecki
Biedroń Alina język polski
Błońska Stefania fizyka
Brachmańska Monika matematyka
Broda Leszek wychowawca w internacie
Bylicki Wiesław przedmioty zawodowe mechaniczne
Chudy Paulina geografia, przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne
Duczmal Jan przedmioty zawodowe samochodowe
Dyduch Tomasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
Dziedzic Aneta historia
Farmas Paweł przedmioty zawodowe mechaniczne
Foryś-Musik Anna język niemiecki
Giergiczna-Siwkin Jolanta język polski dla obcokrajowców
Godula Piotr wychowanie fizyczne, BHP
Grygianiec Anna pedagog, rewalidacja
Janowski Marek wychowawca w internacie
Jarzębowska Katarzyna przedmioty zawodowe mechaniczne
Józwicki Sławomir przedmioty zawodowe samochodowe
Kawałko Agnieszka bibliotekarz
Koźlik Klaudiusz przedmioty zawodowe mechatroniczne, przedmioty zawodowe samochodowe
Koźlik Małgorzata podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej, przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe mechaniczne
Kruk Magdalena język angielski
Kuc Joanna geografia
Kuc Marcin filozofia, etyka, psycholog, pedagog specjalny
Lisiecka Magdalena biologia, wychowawca w internacie
Malarczyk Agnieszka język polski, historia
ks. Mazur Marcin religia
ks. Mielczarek Radosław religia
Mucha Arkadiusz wychowanie fizyczne
Natanek Jarosław przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Netkowska Beata informatyka
Nowak Bartłomiej język angielski
Nowak Katarzyna historia
Osiurak Sebastian wychowawca w internacie
Pamuła Krzysztof język angielski
Papadaki Iwona religia, przedmioty zawodowe logistyczno-spedycyjne
Pełka Artur wychowawca w internacie, nauka jazdy samochodem
Przerwa-Dymnicka Elżbieta wychowawca w internacie
Sajdak Jolanta język niemiecki, rewalidacja
Schab Dorota język angielski
Skwarcan Ewa historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Smusz-Malicka Anna pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia psychoedukacyjne
Strugała Magdalena wychowawca w internacie
Strzelczyk – Salwierak Zdzisława wychowawca w internacie
Synowski Jan fizyka, informatyka
Szalecki Radosław wychowanie fizyczne
Szost Ewa matematyka
Szymik Dorota historia, wiedza o społeczeństwie
Świdurski Rafał wychowanie fizyczne
Treska Krzysztof przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe mechatroniczne
Wachel-Sierzputowska Beata matematyka
Wierzbicka Dorota matematyka
Wikarek Jolanta przedmioty zawodowe mechaniczne
Woźny Barbara bibliotekarz, wychowawca w internacie