Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika  to niewątpliwie okazja do świętowania, ale przede wszystkim do wspomnień, podsumowań i refleksji.  “Mechanik” to szkoła z wieloletnią tradycją, która nieodzownie wpisała się  w otoczenia jak i klimat miasta. To szkoła nowoczesna, która kształcąc kolejne pokolenia, kultywuje tradycję i stoi na straży poszanowania godności zarówno ucznia jak i nauczyciela.
Z tej okazji przekazujemy słowa szacunku i uznania dla tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą historię tej szkoły. Wszystkim byłym i obecnym pedagogom, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi, a także absolwentom, uczniom i ich rodzinom życzymy wielu szczęśliwych chwil, pełnych ciepła i wzruszenia, zadowolenia i radości.
Życzymy by każdy dzień był pełen chęci do działania i podejmowania wyzwań oraz przynosił nowe pomysły edukacyjne. Życzymy sukcesów i satysfakcji w codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy, oraz nieustającej troski o właściwe wychowanie młodzieży. Życzymy wytrwałości w budowaniu szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodzieży, opartej na poszanowaniu indywidualności każdego młodego człowieka.