Drogi kandydacie.

Jeżeli stoisz przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, to jesteś w dobrym miejscu.

Nabór uczniów do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdncy odbywa się przy pomocy portalu rekrutacyjnego VULCAN. Od 1 czerwcza 2020r. będziesz mógł przeglądać ofertę edukacyjną naszej szkoły, a od 15 czerwca 2020r. będziesz mógł stworzyć wniosek o przyjęcie do szkoły.

W tym celu musisz wejść na stronę: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat  na której założysz konto. Pamiętaj, aby dokładnie wprowadzić swoje dane, dodaj aktualny adres e-mail, z którego korzystasz, a także numery telefonu do siebie i do swoich opiekunów. Te dane ułatwią nam kontakt z Tobą w razie napotkania problemów podczas rekruracji. Zapamiętaj lub zapisz swój login i hasło. We wniosku wybierzesz również szkołę i kierunek, w którym chcesz się kształcić. Możesz wybrać kilka kierunów. Pamietaj jednak, że najważniejszy jest PIERWSZY WYBÓR, to ta szkoła będzie rozpatrywana jako pierwsza. Jeżeli zależy Ci na nauce w naszej szkole, możesz wybrać w pierwszym, drugim i trzecim wyborze różne kierunki z naszej oferty edukacyjnej, wtedy będziesz miał pewność, że “system” Cię nie odrzuci. Radzimy też, abyś nie dokonał tylko jednego wyboru, gdyż rekrutacji dokonuje platforma VULCAN i w przypadku, którego Ci nie życzymy, może być tak, że nie dostaniesz się do wybranej przez siebie szkoły i w tym momencie zostajesz poza “systemem”… W tym roku nie będzie drugiego terminu rekrutacji.

Pamiętaj, że Zespół Szkół Mechanicznych, to dwie szkoły, mianowicie:

Technikum Nr6 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4.
Z naszymi aktualnymi kierunkami kształcenia możesz zapoznać się >tutaj<.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy wydrukować. Wniosek musi zostać podpisany przez prawnych opiekunów. Teraz musisz go dostarczyć bezpośrednio do naszej szkoły i złożyć go w sekretariacie uczniowskim.

W związku z sytuacją ograniczenia funkcjonowania szkoły w bieżącym roku możesz tak przygotowany wniosek (z podpisami) zeskanować i przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@zsm.swidnica.pl

Do szkoły będziesz musiał dostarczyć także świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a także zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Ze szkoły musisz pobrać skierowanie na badania lekarskie, które stwierdzą, czy nie masz przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. Jeżeli wybierzesz kierunki związane z motoryzacją (technik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych) będziesz musiał wykonać również badania o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów samochodowych. Wykonane badania należy również dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Informacje dotyczące osób zakwafifikowanych do przyjęcia jak i osób przyjętych będą wywieszone w holu szkoły. W bieżącym  roku będą również dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zsm.swidnica.pl

TERMINY.

Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ( nie dotyczy klasy sportowej).

Od 15 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r. do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ( klasa sportowa).

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. – Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów.

Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r.do godz. 15:00 – Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

29 i 30 czerwca 2020r. – Próba sprawności fizycznej (klasa sportowa).

2 lipca 2020r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawnosciowej do oddziału sportowego piłki nożnej (klasa sportowa).

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. – dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do ZSM.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B w przypadku zawodów branży motoryzacyjnej.

19 sierpnia do godz. 14:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Instruktaż obsługi programu Vulcan