Główny księgowy:

Pani Małgorzata Mika
pokój 109, tel.: 74 858 28 32

Starszy księgowy:

Pani Anna Wasilewicz
pokój 108, tel.: 74 858 28 32

Samodzielny referent ds. ogólnokancelaryjnych i kadr:

Pani Katarzyna Kożuch
pokój 116, tel.: 74 858 28 20

Starszy referent ds. uczniowskich i kształcenia ustawicznego:

Pani Halina Sajdak
pokój 110, tel.: 74 858 28 38

Specjalista ds. BHP:

Pan Mirosław Pawłowski
pokój 112, tel.: 660 685 876

Kierownik gospodarczy:

Pani Dorota Bzowy
pokój 008, tel.: 74 858 28 24