Dyżury  pedagoga:

Anna Grygianiec

poniedziałek: 11.15-16.15
wtorek: 7.45-12.45


Anna Smusz-Malicka

Poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 12.15.00
środa: 8.00-12.00
czwartek: 10.00-15.00
piątek: 9.00-13.00

Pedagog dyżuruje także podczas dni otwartych i w terminach zebrań z rodzicami.

Telefon: 74 858 28 20  w 26 – sekretariat

74 858 28 26 – gabinet pedagoga

Pomoc obejmuje:

  •     poradnictwo pedagogiczne dla uczniów i rodziców
  •     porady związane z wiekiem dorastania (brak motywacji, problemy w komunikacji z grupą rówieśniczą,
  •     problemy osobiste, życiowe, pomoc w sytuacjach kryzysowych)
  •     poradnictwo socjalne i materialne
  •     trudności wychowawcze – jak je przezwyciężyć – porady dla rodziców
  •     pomoc w planowaniu kariery zawodowej ucznia
  •     pomoc w wyborze szkoły lub uczelni wyższej
  •     diagnoza predyspozycji i skłonności zawodowych (testy)
  •     badanie mocnych i słabych stron
  •     czasem po prostu wysłuchanie w radościach i smutkach

Serdecznie zapraszam również:

Uczniów lub absolwentów pragnących  skorzystać z  doradztwa zawodowego na spotkanie.
Na spotkanie można zapisać się w każdym dniu.

kliknij w link poniżej
Światowy Dzień Trzeźwości