W dniu 27.02.2024 r. Zespół Szkół Mechanicznych w osobie Pan Krzysztofa Anklewicza, dyrektora szkoły, w obecności Pana Zygmunta Worsy Wicestarosty Świdnickiego i Pana Grzegorza Stawarza – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Świdnickiego, podpisał list intencyjny o współpracy z Wagonami Świdnica, reprezentowanymi przez Pana Bogdana Leśniańskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Karolinę Loc-Okołowicz – Prokurenta.
 
Nawiązana współpraca ma zaowocować stworzeniem młodzieży warunków nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom pracy w przedsiębiorstwie, a także dostarczeniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 
W ramach współpracy nasi uczniowie mają brać udział w zajęciach praktycznych, praktykach i stażach zaowodowych, a także w szkoleniach i zajęciach specjalistycznych. Najlepsi absolwenci będą mieli również możliwość zatrudnienia.

You are currently viewing WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKOŁ MECHANICZNYCH I WAGONÓW ŚWIDNICA Sp. z o.o.