Biblioteka Narodowa (jak co roku) ogłosiła wyniki badań czytelnictwa. Wynika z nich, że 42% osób w wieku powyżej 15 lat zadeklarowało przeczytanie w 2020 r. co najmniej jednej książki. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do r. 2019 i o 5 punktów – w stosunku do r. 2018. Otwarta pozostaje kwestia, czy jest to obraz dłuższego trendu wzrostowego, czy też wynik nietypowych warunków (związanych z pandemią), w jakich przyszło nam w ubiegłym roku żyć.

PRZEGLĄD INNYCH DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z BADAŃ BN

  • Kobiety czytają częściej (51%) niż mężczyźni (33%). Wśród kobiet jest też zdecydowanie więcej stałych czytelniczek (7 i więcej książek).
  • Seniorzy czytają najmniej – czym starsi respondenci, tym czytają mniej – osoby 60-70 lat – 33%, a powyżej 70 lat – 22%.
  • Więcej czytają mieszkańcy dużych miast niż wsi (37%) i małych miast (38%).
  • Czytelnictwo wiąże się z sytuacją materialną – częściej czytanie deklarują osoby, którym – w ich ocenie – pieniędzy starcza na wszystko (57%) oraz te, które oprócz tego są w stanie odkładać jakieś środki na przyszłość (63%). W grupie osób w najtrudniejszym położeniu ekonomicznym czytelnictwo deklaruje 18%.
  • Skromne księgozbiory domowe – 31% badanych nie ma żadnych książek lub ma tylko podręczniki szkolne. Ponad polowa domowych księgozbiorów zawiera do ok. 50 tomów. Większe księgozbiory (powyżej 500 woluminów) są w posiadaniu ok 3% Polaków.
  • Wolimy książki papierowe – książki w postaci elektronicznej, czytane z ekranu komputera, czytnika, telefonu lub tabletu wymieniło zaledwie 5% osób czytających książki. Ten sposób lektury najpopularniejszy jest wśród najmłodszych badanych (wskazało go 14% czytelników od 15 do 18 roku życia) i osób uczących się (14%).
  • Książki głównie kupujemy – Ten najważniejszy od lat sposób pozyskiwania książek realizowany jest przez osoby w wieku 18–69 lat (51% z nich kupiło co najmniej jedną książkę). Książki najczęściej kupują czytelnicy lubiący czytać (87%), z wyższym wykształceniem (60%), lepiej oceniający swoją sytuację materialną, a także mający już w domu spore księgozbiory, liczące więcej niż 100 woluminów. Kolejne pod względem popularności źródła pozyskiwania książek to prezenty książkowe (34%) i pożyczanie od rodziny lub znajomych (32%).
  • Remigiusz Mróz – najczęściej czytany – pierwsza piątka najczęściej czytanych autorów: Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk, Stephen King, Harlan Coben, Adam Mickiewicz.

W badaniach BN są też analizy preferencji czytelniczych ze względu na pleć i wiek oraz wiele innych informacji. Tekst raportu.

You are currently viewing NIEDUŻY WZROST POZIOMU CZYTELNICTWA W 2020 ROKU