Drodzy Uczniowie!

Polskie  prawo  umożliwia  różnego  rodzaju  formy  nieodpłatnego  korzystania  z dzieł stanowiących rezultat pracy twórczej. Należy jednak pamiętać przy tym o 10 najważniejszych zasadach:

 

 1. KOPIUJ DLA WŁASNEGO UŻYTKU

Jeżeli  wydawca  bądź twórca  zgodził  się  na  upublicznienie  książki, a Ty ją kupiłeś w księgarni, dostałeś w prezencie lub wypożyczyłeś z biblioteki, możesz dla swoich potrzeb (bo np. chciałbyś ją  czytać w podróży,  ale  boisz  się, że  się  zniszczy)  wykonać  jej  kopię,  skserować  lub  zeskanować i przechowywać w pamięci komputera.

 

 1. NIE PRZESADZAJ Z LICZBĄ KOPII

Ktoś napisał tę książkę, poświęcając swój czas, środki i umiejętności. Sztab ludzi sprawił, by trafiła ona do Ciebie. Ktoś musiał w nią uwierzyć i zapłacić za pracę autora, redaktorów i dystrybucję. Bądź uczciwy i nie nadużywaj swoich uprawnień.

 

 1. NIE KUPUJ GOTOWYCH KOPII

Jest  bardzo  prawdopodobne,  że osoba, która  je  wykonała, zrobiła to nielegalnie.

 

 1. DZIEL SIĘ TYLKO Z BLISKIMI…

Możesz książkę lub jej kopię przekazać do poczytania osobie pozostającej z Tobą w relacji osobistej (np. mamie, babci, bratu, przyjaciołom). Możesz im też przesłać elektroniczną kopię e-mailem  lub  zamieścić ją  na  portalu  społecznościowym,  ale  pod warunkiem, że dostęp do niej będą miały wyłącznie oso-by pozostające z Tobą w relacji osobistej bądź towarzyskiej.

 

 1. …I Z PRAWDZIWYMI ZNAJOMYMI

Pamiętaj, że relacja towarzyska nie dotyczy osób, których nie znasz, bądź

takich, z którymi co prawda łączą Cię wspólne zainteresowania, np. „lajkujecie” te same treści, wypowiadacie się na podobne tematy, spotykacie w świecie wirtualnym, ale Wasza relacja nie ma elementu prywatnego.

 

 1. NIE UDOSTĘPNIAJ WSZYSTKIM

Gdyby  każdy  każdemu  udostępniał  książki  (czy  inne  dzieła)  w internecie,  nikt  by  ich  nie  kupował.  Z czego  wówczas  utrzymywaliby się ich autorzy i wydawcy?

 

 1. CYTUJ ZGODNIE Z ZASADAMI

Czasem  przygotowując  referat,  wypracowanie  czy  prezentację, chcesz swoje stanowisko podeprzeć słowami kogoś znanego, będącego autorytetem w danej dziedzinie. Powołując się na niego, zarówno pośrednio (przytaczając sens wypowiedzi), jak i bezpośrednio (cytując), pamiętaj, by:

 • napisać, że nie jest to Twój pogląd, stanowisko, ale cytujesz innego człowieka,
 • podać jego imię i nazwisko bądź pseudonim,
 • wskazać źródło cytatu: pełny tytuł książki lub artykułu, rok wydania, a w przypadku materiału zaczerpniętego z internetu również dokładny adres strony internetowej,
 • oznaczyć cytat kursywą lub cudzysłowem.

 

 1. NIE POPEŁNIAJ PLAGIATU

Jeśli w wypracowaniu prezentujesz cudze poglądy jako własne, jesteś plagiatorem. Szanuj osobę, której stanowisko przytaczasz, i robiąc to, oznacz autora oraz źródło cytatu.

 

 1. ŚCIĄGAJĄC Z INTERNETU, SZANUJ PRAWO

Pamiętaj:

 • możesz ściągać tylko  pliki,  które  pochodzą z legalnego źródła, tzn. zostały rozpowszechnione zgodnie z prawem, w tym za zgodą autora bądź wydawcy,
 • to, że ktoś umieścił daną książkę bądź fi lm w internecie, nie świadczy o zgodności takiego zachowania z prawem i nie jest dowodem, iż plik ten pochodzi z legalnego źródła,
 • nawet jeśli zapłaciłeś za treści, które chcesz ściągnąć z internetu, nie oznacza to, że pochodzą one z legalnego źródła.

 

 1. KORZYSTAJ Z DOMENY PUBLICZNEJ

To obszar, w którym znajdują się:

 • akty normatywne  (np.  Konstytucja,  ustawy,  rozporządzenia) i ich projekty,
 • orzeczenia sądów,
 • dokumenty i materiały urzędowe,
 • proste informacje prasowe,
 • dzieła, których okres ochrony prawnoautorskiej już minął,
 • opracowania sfinansowane ze środków publicznych.

Te  materiały  nie  są  chronione  prawem  autorskim,  więc  korzystanie  z nich  nie  podlega  ograniczeniom.  Mimo  to,  jeśli będziesz powoływać się na nie lub przytaczać ich fragmenty, pamiętaj o podaniu autora (jeśli go wskazano) i źródła.

Opracowanie:

Lubomira Wengler, Ewa Adamska-Pietrzak

slots and casino

Źródło:

https://doczz.pl/doc/4878946/uczniowski-dekalog-prawa-autorskiego

You are currently viewing Uczniowski dekalog prawa autorskiego