Święto Komisji Edukacji Narodowej jest to wspólne święto całej społeczności szkolnej, ale przede wszystkim jest okazją, aby przypomnieć o roli nauczycieli, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasję, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego pan Krzysztof Anklewicz, dyrektor naszej szkoły wręczył corocznie przyznawane Nagrody Dyrektora Szkoły najbardziej zasłużonym nauczycielom. W tym roku nagrody otrzymali następujący nauczyciele: pani dyrektor Paulina Chudy, pani Alina Biedroń, pani Agnieszka Malarczyk, pani Jolanta Sajdak, pani Dorota Schab, pani Anna Smusz-Malicka, pani Jolanta Wikarek oraz pan Sławomir Józwicki. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z sukcesów naszych koleżanek i kolegów.
Podczas apelu dyrektor wręczył również pamiątkowe dyplomy pani dyrektor Beacie Wachel-Sierzputowskiej, która w tym roku otrzymała Nagrodę Starosty oraz panu Jarosławowi Natankowi, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia na niwie edukacyjnej.
Podczas apelu Dyrekcja Szkoły przedstawiła osoby, które w tym roku otrzymały medale zasługi za długoletnią służbę. Są to: pani Iwona Papadaki, pani Ewa Szost, pani Monika Brachmańska oraz pan Klaudiusz Koźlik. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali pani Elżbieta Przerwa-Dymnicka, pan Krzysztof Pamuła i pan Marcin Kuc.
Po części oficjalnej nauczyciele wysłuchali koncertu przygotowanego przez uczniów naszej szkoły Milenę Głodo, Wiktorię Wolańską, Bartosza Czeretowicza oraz Krzysztofa Bokszczanina. Akademię poprowadzili Maja Wojewoda i Jakub Kula.

 

best welcome bonus slots

You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej