W sobotę 15.04.2023 miały miejsce drzwi otwarte w naszej szkole. Uczniowie klas ósmych i ich rodzice mieli okazję zapoznać się z pracowniami, w których nasi uczniowie się kształcą, mogli porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy w tym dniu zamienili się w przewodników po zawodach nauczanych w Zespole Szkół Mechanicznych.

W roku szkolnym 2023-2024 planujemy otworzyć 7 klas pierwszych, pięć w Technikum Nr 6 i dwie w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4.

Otwieramy 1,5 klasy w zawodzie technik mechanik (CNC), 1,5 klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych, klasę technika mechatronika i klasę technika spedytora. W Branżowej szkole klasę operatora obrabiarek skrawajacych i klasę mechanika pojazdów samochodowych.

 

You are currently viewing Drzwi otwarte w “Mechaniku”