W minioną środę tj. 13 grudnia 2023 roku odbyła się  jubileuszowa X Konferencja Bibliotekarzy Szkół i Bibliotek Publicznych Powiatu Świdnickiego, którą zorganizowali bibliotekarze Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Uczestnicy konferencji, szesnastu nauczycieli ze szkół oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych i pedagogicznych naszego powiatu, wzięło udział w szkoleniu. Szklenie zostało podzielone na trzy części tematyczne:

  1. Podcasty w edukacji, wychowaniu i promocji czytelnictwa” – prowadząca pani Alina Dyrek z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
  2. „Sztuczna inteligencja w edukacji” – prowadząca pani Agnieszka Nawrocka z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
  3. „Kreatywne pisanie tekstów” – prowadząca pani Helena Pietrzak – bibliotekarz, polonista ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i było okazją do zintegrowania środowiska bibliotekarskiego, wzbogacenia warsztatu metodycznego oraz do wymiany doświadczeń z codziennej pracy.

You are currently viewing X Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Świdnickiego