ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW KLAS III SZKOŁY BRANŻOWEJ 1- STOPNIA

W pięknym czerwcowym słońcu uczniowie ZSM licznie zgromadzeni na placu przed szkołą zakończyli bieżący rok szkolny i pożegnali absolwentów III klasy Branżowej Szkoły 1 stopnia.

W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły pan Krzysztof Anklewicz posumował rok szkolny, wspominając powiatowe i szkolne imprezy, konkursy, praktyki zagraniczne, wycieczki i akcje charytatywne oraz Jubileusz 75 lecia szkoły.

Pan Dyrektor pożegnał również absolwentów Branżowej Szkoły 1 stopnia, życząc wszystkim sukcesów z życiu zawodowym i osobistym. Podziękowanie za wsparcie w pracy wychowawczej, czas i poświęcenie otrzymali również wychowawcy i rodzice.

Następnie zostały wręczone nagrody najlepszym uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0 w technikum i 3,5 w szkole branżowej. Takich uczniów jest aż 57. Piętnastu uczniów naszej szkoły uzyskało promocję z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen od 5,41 do 4,75. W sumie 22 uczniów otrzymało stypendium Starosty Świdnickiego. Również Rada Rodziców szkoły ufundowała nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Dwie osoby w szkole mogą poszczycić się 100% frekwencją. Brawo za wytrwałość.

Koniec roku to czas podsumowań, przypomnienia sukcesów na niwie naukowej, sportowej i hobbystycznej. Jeszcze raz mogliśmy usłyszeć nazwiska osób, które zdobywając sukcesy utrwalają pozytywny wizerunek szkoły w naszym powiecie.

Kończąc spotkanie pan dyrektor skierował słowa podziękowania do młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców klas oraz pracowników administracji i obsługi, życząc Wszystkim wspaniałych wakacji i urlopów, dużo słońca i wielu niezapomnianych wrażeń.

Do zobaczenia po wakacjach!

You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego