ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

odbędą się w dniach 10-21 września br.

Zebrania z Rodzicami odbędą się o godz.16.30, w świetlicy szkolnej
(wejście z holu na parterze) w dniach podanych w tabeli:

Data Klasa

Zawód

Wychowawca

T e c h n i k u m

10 .09.2020

czwartek

1aT

technik mechanik

Radosław Szalecki
11.09.2020

piątek

1cT

technik mechatronik

Jarosław Natanek
14.09.2020

poniedziałek

1bT

technik pojazdów samochodowych

technik spedytor

Alina Biedroń

B r a n ż o w a   S z k o ł a   I   s t o p n i a

16.09.2020

środa

1bZ

mechanik pojazdów samochodowych

Rafał Świdurski
17.09.2020 r.

21.09.2020 r.
(zmiana terminu)

Czwartek

1aZ

operator obrabiarek skrawających

Małgorzata Koźlik

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie ze środków do dezynfekcji