Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 7 lipca 2023 roku zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Każdy zdający otrzymał dostęp do platformy z wynikami. Jeżeli ktoś zgubił login i hasło, musi się zgłosić do szkoły. Świadectwa maturalne oraz wyniki egzaminu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły – w piątek 7 lipca w godz. 11.00-14.00, a od poniedziałku 10 lipca w godz. 8.00-14.00.

Egzamin poprawkowy

Do 14 lipca 2023 roku należy złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (wniosek w załączniku). Dotyczy to osób, które tylko z jednego egzaminu obowiązkowego nie uzyskały 30%, ale przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów, tj. dwóch egzaminów ustnych (język polski i język obcy), trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (język polski, język obcy, matematyka) oraz jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (egzamin na poziomie rozszerzonym nie dotyczy osób, które złożyły załącznik 5c i zdały egzamin z wszystkich kwalifikacji zawodowych).

Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się 21 sierpnia 2023 roku, a egzamin pisemny 22 sierpnia 2023 roku.

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego znajduje się również na stronie OKE Wrocław (załącznik 7): https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/ 

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

 

Informacja o wglądzie do prac z egzaminu maturalnego znajduje się na stronie:
You are currently viewing Poprawkowy egzamin maturalny