Finał konkursu Szkolny Mistrz Czytelnictwa odbył się 18 kwietna. Wzięło w nim udział 9 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów w przeprowadzonym wcześniej pierwszym etapie konkursu, w którym uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań. Na uczestników II etapu czekało po 5 pytań otwartych, podanych w formie multimedialnej. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury: pani Alina Biedroń, pani Katarzyna Nowak pani Barbara Woźny.

Wyniki konkursu trzy równorzędne pierwsze miejsca:

Marcin Kowalski kl. 2cT

Dawid Mirek kl. 2cT

Maciej Olech kl. 2cT

Szkolny Mistrz Czytelnictwa otrzymał nagrodę książkową zakupioną w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” , a wszyscy uczestnicy finału dostali słodki upominek oraz dyplom.

Całe przedsięwzięcie spełniło nasze oczekiwania , bowiem wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie odświeżyli sobie wiedzę z 3 epok literackich – starożytności, średniowiecza i odrodzenia.

Nauczyciele bibliotekarze

You are currently viewing Finał konkursu “Szkolny Mistrz Czytelnictwa”