Po aktualny plan lekcji odsyłamy do dziennika elektronicznego  😉