Harmonogram spotkań z rodzicami  w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika
w Świdnicy
w roku szkolnym 2020/2021

TerminCharakter spotkaniaCel spotkania
10-17.09.2020

ORGANIZACYJNE

dla klas pierwszych

zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły
24.09.2020

ORGANIZACYJNE

dla klas maturalnych

zapoznanie rodziców z procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego
26.11.2020DRZWI OTWARTEspotkania indywidualne z rodzicami – ODWOŁANE
04.02.2021ŚRÓDROCZNEpodsumowujące I półrocze – ODWOŁANE
08.04.2021DRZWI OTWARTEspotkania indywidualne z rodzicami

Istnieje możliwość zorganizowania wg potrzeb dodatkowych spotkań z rodzicami / drzwi otwartych