Po dwóch latach przerwy w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny. Jak co roku konkurs ten przeprowadzono pod patronatem Starosty Świdnickiego, Pana Piotra Fedorowicza.

27 kwietnia 2022 r. 24 uczniów, najlepszych matematyków z liceów i techników naszego powiatu zmierzyło się z zadaniami konkursowymi. Zadania te rozwiązywali także w ramach X Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego uczniowie w powiatach partnerskich: kartuskim, łowickim, tatrzańskim oraz po raz pierwszy w poznańskim. W każdym z pięciu powiatów wyłoniono czworo finalistów, którzy zmierzą się w kolejnym etapie, organizowanym każdego roku w innym powiecie – w tym roku w kartuskim. Naszą drużynę utworzą uczniowie z I LO w Świdnicy: Adrian Bętkowski (1 miejsce) i Stanisław Madziara (4 miejsce) oraz uczniowie z II LO w Świdnicy: Dawid Kruk (2 miejsce) i Kamil Kałużny (3 miejsce). Wszystkim finalistom gratulujemy, a drużynie życzymy sukcesów na kolejnym etapie konkursu.

Organizator konkursu

Beata Wachel-Sierzputowska

Wicedyrektor ZSM w Świdnicy

You are currently viewing XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny 27 kwietnia 2022 r.