Wnioski o przyznanie prawa do stypendium szkolnego dostępne u pedagoga i należy je składać w MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7 pok.11 do 15.09.2020. Dochód na osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu nie może przekroczyć 528 zł. netto.
Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego – losowego (w związku ze zdarzeniem losowym: pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie uznane przez organ w formie decyzji administracyjnej. Świadczenie przysługuje bez konieczności przedstawiania oświadczeń o dochodzie. Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego.
You are currently viewing Wnioski o stypendium