2 grudnia 2018 roku odbyła się VIII Konferencja Bibliotekarzy Szkół i Bibliotek Publicznych Powiatu Świdnickiego, którą zorganizowali bibliotekarze Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Uczestnicy konferencji, dwudziestu czterech nauczycieli ze szkół oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych naszego powiatu, wzięło udział w szkoleniu, poprowadzonym przez panią Beatę Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Szkolenie pt. „Kompetencje kluczowe ucznia, a szkolna mapa kompetencji”, dotyczyło kompetencji potrzebnych młodym ludziom w XXI wieku. XXI wiek to wiek nowych technologii, zmian na lokalnych i globalnych rynkach pracy, nowych form komunikacji i nieograniczonego dostępu do wiedzy.
Ważne jest posiadanie kompetencji twardych takich jak: wiedza merytoryczna z danej dziedziny, umiejętności specjalistyczne potrzebne do wykonywania konkretnego zawodu, które pomagają dobrze wykonywać swoją pracę. Jednak coraz większego znaczenia nabierają kompetencje miękkie jak: umiejętności społeczne, uniwersalne, przydatne w każdym zawodzie, pomagające współpracować z innymi.
Umiejętności miękkie podczas aplikowania na różne stanowiska, zwłaszcza kierownicze lub silnie związane z pracą z ludźmi często odgrywają priorytetowe znaczenie. Często najważniejszym kryterium stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje osobowe i interpersonalne.
Na konferencji prowadząca poświęciła szczególną uwagę kompetencjom miękkim, które szkoła powinna rozwijać u młodego człowieka. Podzieliła je na osiem kompetencji w następujących dziedzinach:
1. Kompetencje w zakresie rozumienie i tworzenia informacji,
2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
3. Kompetencje matematyczne i w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
4. Kompetencje cyfrowe,
5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
6. Kompetencje obywatelskie,
7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i było okazją do zintegrowania środowiska bibliotekarskiego, wzbogacenia warsztatu metodycznego oraz do wymiany doświadczeń z codziennej pracy.

You are currently viewing VIII Konferencja Bibliotekarzy Szkół i Bibliotek Publicznych Powiatu Świdnickiego