Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2.09.2019r.

klasy pierwsze –  godzina 9.00
klasy pozostałe – godzina 10.00

Uwaga WAŻNE informacje:

Dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”
podstawa prawna: uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.07.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o wyprawkę szkolną w kwocie: dla szkoły branżowej – 390 zł dla technikum – 445 zł.

Kwota musi być udokumentowana rachunkami bądź oświadczeniem. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lub w trakcie uzyskiwania tego dokumentu z Poradni P-P) proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym. Informacja 74 858 28 30 wew 26 (pedagog). Termin składania wniosku i orzeczenia w szkole do celów wyprawki to 05.09.2019 – czwartek.

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Wnioski dla mieszkańców Świdnicy dostępne są u pedagoga szkolnego pok. 203.
Wnioski należy składać w MOPS Świdnica ul. Franciszkańska 7. pok. 11

Uczniowie spoza Świdnicy pobierają i składają wnioski w swoich urzędach gmin. Proszę pamiętać, że we wniosku musi się znaleźć opinia ze szkoły (wystawia wychowawca lub pedagog)

Termin składania wniosków to 16.09.2019

You are currently viewing Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020