TYTUŁ “BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023” DLA TECHNIKUM NR 6 W ŚWIDNICY

 Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
uplasowało się na 16 miejscu na Dolnym Śląsku (394 w Polsce), zdobywając kolejny rok z rzędu

BRĄZOWY ZNAK JAKOŚCI

wg rankingu Perspektywy 2023 !!! Podobny sukces szkoła zdobyła w latach 2020 i 2022.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad, biorąc pod uwagę następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ranking wskazuje 500 najlepszych techników w Polsce, które spełniły tzw. kryterium wejścia. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

 

 

You are currently viewing Tytuł “BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023” dla Technikum Nr 6 w Świdnicy