Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów.
W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą wykorzystane przez nauczycieli i wychowawców podczas tygodnia informacyjnego lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

W pakiecie informacyjnym znalazły się:

filmy edukacyjne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – filmy w atrakcyjny sposób przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień;

  https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU

scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą – treści są skoncentrowane na społecznej odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami;

    https://dokumenty.mein.gov.pl/ccbd18a8-c9d5-4ed0-ac23-dac430f05778/szczepieniaprofilaktykachorobzakaznychprzykladowescenariuszezajecedukacyjnych.pdf

materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii
i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii; materiały odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

    https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne.pdf

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły, w której znajdują się najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i deklaracji szczepień uczniów

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Krzysztof Anklewicz – dyrektor szkoły

Punkty szczepień na Covid-19 w Powiecie Świdnickim

You are currently viewing Szczepienia