W ramach obchodów roku Józefa Wybickiego gościliśmy w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw, aby wraz z członkami Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyć w spotkaniu poświęconemu Józefowi Rufinowi Wybickiemu w 275. rocznicę urodzin oraz 200. rocznicę Jego śmierci.

Przeciętnemu Polakowi Wybicki kojarzy się z hymnem narodowym oraz sukcesami i klęskami Napoleona. Ma jednak swoje miejsce w dziejach polskiej literatury. Żyjąc w czasach wymagających postaw bohaterskich, apelował o nie do narodu, w odrodzenie ojczyzny wierzył całą mocą, w „Mazurku” i innych wierszach formułował nowy oświeceniowy sąd, że Polska to nie tylko państwo i terytorium, lecz przede wszystkim świadomość narodowej odrębności w umysłach obywateli.

W godzinnej akademii wystąpił Miłosz Przybylski z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, członkowie Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Kierownik Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy.

Uczniowie przybliżyli postać oraz język wybitnego Polaka a członkowie uniwersytetu słowem poetyckim przybliżyli fragmenty twórczości oraz oprawą muzyczną na pianinie uświetnili spotkanie. Ważnym momentem było odśpiewanie sześciozwrotkowego hymnu Polski.

Fot. Jan Starek

You are currently viewing Spotkanie z twórczością Józefa Wybickiego