SZANOWNI RODZICE, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNICY SZKOŁY I WY DROGA MŁODZIEŻY!

 

Rozpoczynamy dzisiaj, po okresie wakacyjnego wypoczynku, a wcześniej po okresie zdalnego nauczania wynikającego z ograniczenia pracy szkoły wskutek pandemii koronawirusa, nowy rok szkolny. Dla Was – uczniów, to kolejny etap zdobywania nowych doświadczeń dla nas – nauczycieli i pedagogów, to czas wytężonej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Rozpoczynamy go w nietypowych, jak dla nas warunkach, bez uroczystej akademii, bez wspólnego spotkania na szkolnym placu. Ważne, że wracamy do tradycyjnej, stacjonarnej formy nauczania, mimo, wielu zagrożeń.

Nowy rok szkolny wprowadza zmiany, zarówno w organizacji pracy szkoły, jak i w samej społeczności szkolnej.

Witamy w naszym gronie uczniów klas pierwszych, absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy przybyli do nas z różnych stron powiatu i województwa. Rozpoczną naukę w 5-letnim Technikum i 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia, w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych.

Drodzy uczniowie klas pierwszych

W naszej szkole przygotujecie się do egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Poznacie nowych nauczycieli  i nowych kolegów. Składając niebawem ślubowanie staniecie się uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy. Cieszymy się, że skorzystaliście z naszej oferty edukacyjnej, że zaufaliście nam, stawiając naszą szkołę na swojej życiowej drodze. Życzymy Wam zadowolenia i samych sukcesów i oddajemy Was w ręce znakomitych fachowców. Nauka w Mechaniku, to nie tylko tradycyjne lekcje, ale również bogata oferta dodatkowych zajęć, podczas których będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania. Jak one będą wyglądały w rozpoczynającym się roku szkolnym? – sam nie wiem.

Część z Was (zwracam się teraz do uczniów najstarszych klas czyli czwartych Technikum i trzecich Branżowej Szkoły) rozpoczyna dzisiaj ostatni rok nauki: w technikum – rok przygotowań do egzaminu maturalnego
i egzaminu z ostatniej kwalifikacji w zawodzie, w Branżowej Szkole do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.Niech to będzie dla Was czas aktywnej i solidnej pracy w drodze do sukcesu.

Droga młodzieży

Chcemy stworzyć Wam dogodne warunki do nauki, dobry klimat i przyjazną atmosferę, które nie tylko pozwolą Wam zdobywać szkolną wiedzę, ale pomogą wzbudzać Waszą ciekawość, odkrywać nowe talenty i rozwijać posiadane już zainteresowania.  Naszym celem jest przygotować Was do dojrzałego  życia, do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych oraz do umiejętnego poruszania się po rynku pracy. W naszej szkole będziecieuczyć się w nowoczesnych pracowniach: CAD, Technologii Mechanicznej, Symulatorów maszyn sterowanych numerycznych, Mechatroniki Samochodowej, Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej, Budowy Pojazdów Samochodowych, Informatyki, Spedycji i Mechatroniki. Kształcenia zawodowe będziecie realizować na sprzęcie, który odpowiada potrzebom dzisiejszego rynku pracy. Do Waszej dyspozycji są również pracownie przedmiotów ogólnokształcących, biblioteka z czytelnią i baza sportowa, która uległa modernizacji. Oprócz typowych zajęć dydaktycznych zachęcamy Was do aktywnego udziału w życiu szkoły oraz zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy dla Was ciekawe wycieczki, konkurs, praktyki zawodowe, staże i wymiany zagraniczne. Chcemy jak co roku prezentować się na arenie miasta, powiatu i regionu, dbać o dobre imię szkoły i wzmacniać jej pozycję
w środowisku, a także pielęgnować nasze szkolne tradycje.

Jak natomiast będzie wyglądał rok szkolny w dobie dzisiejszej pandemii? Jak będzie wyglądała Wasza nauka i nasza praca? – nie wiem, czas pokaże, a życie zweryfikuje. Mam wielką nadzieję, że spokojnie i bezpiecznie.

Dzisiaj jest 1 września, dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Ta data przypomina nam o innym bardzo ważnym wydarzeniu, które znamy z lekcji historii, z książek, mediów i wspomnień starszych osób. To dla nas Polaków niezwykle ważny dzień w historii, dzień, w którym rozpoczęła się najbardziej tragiczna dla narodu polskiego II Wojna Światowa. Pamiętajmy o tym i pielęgnujmy naszą historię, szczególnie w obliczu wydarzeń jakie mająmiejsce w dzisiejszym świecie, gdzie panują wojny, głód, gdzie giną dzieci i niewinni ludzie. bo im dłużej będziemy pamiętać, tym dłużej będziemy szanować to, co dzisiaj mamy – przede wszystkim pokój, radość, pozytywne myślenie o przyszłości.

Droga szkolna Społeczności

Rozpoczynamy rok szkolny w szczególnych warunkach, przy dużych obostrzeniach sanitarnych. Wszyscy musimy się dostosować do zaleceń i wytycznych, jakie nakłada na nas Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny. Będziemy pracować w oparciu o procedury, które znajdują się na naszej stronie internetowej i które zostaną Wam przedstawione przez wychowawców. Należy pamiętać
o środkach ochrony osobistej, maseczkach na usta i nos,
o częstym myciu i dezynfekowaniu rąk, a także
o utrzymywaniu odpowiedniego dystansu. Wszyscy musimy dbać o przestrzeganie przyjętych zasad i zaleceń,
a w razie jakiegokolwiek zagrożenia i złego samopoczucia, poinformowaniu o tym dyrektora, wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki czy po prostu
pracownika szkoły.

Życzę wszystkim w nowym roku szkolnym dużo zdrowia, wytrwałości, pogody ducha, wzajemnej życzliwości
i cierpliwości: nauczycielom i pracownikom – spokojnej i bezpiecznej pracy,  Wam Droga Młodzieży spokojnej
i bezpiecznej nauki
.

                                                                                                                       Dziękuję.

Krzysztof Anklewicz
Dyrektor ZSM w Świdnicy

You are currently viewing Słowo Dyrektora na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021