Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych 22 października 2019 zorganizował już XVII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Z naszej szkoły w tym konkursie wzięli udział: Natalia Chmielarska i Mateusz Koźlik z klasy 1c Tp, Weronika Mytych i Rafał Żądło z klasy 4c T oraz Marcin Markowski z klasy 3c T. Ich zadaniem było przygotowanie się ze znajomość zwyczajów charakterystycznych dla krajów niemieckojęzycznych, poszerzenie swoich umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem znajomości przysłów oraz idiomów i wiedzy realioznawczej oraz przygotowanie prezentacji do tematu przewodniego konkursu. Ze względu na okrągłą 30 rocznicę upadku Muru Berlińskiego hasłem przewodnim był właśnie on – Mur Berliński.” 30 lat minęło – upadek Muru Berlińskiego”- „30 Jahre sind vorbei – Mauerfall. Jedna z części testu konkursowego była poświęcona zagadnieniom z zakresu wiedzy realioznawczej na temat historii muru berlińskiego.
Wszyscy nasi uczniowie włożyli ogromna pracę w przygotowanie się do konkursu czego rezultatem były wysokie wyniki. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Marcin Markowski, który zajął V miejsce , a prezentacja Rafała Żądło została wyróżniona. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom , którzy wzięli udział w konkursie – opiekun Anna Foryś- Musik

You are currently viewing XVII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego pt. Mur Berliński.” 30 lat minęło – upadek Muru Berlińskiego”