Matura poprawkowa

Zdający, którzy nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu mogą złożyć w terminie do 12 lipca 2021r. do dyrektora szkoły pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu poprawkowego stanowi załączniki do powyższej informacji.

Krzysztof Anklewicz – dyrektor szkoły

 

Deklaracja poprawka – DOCX

Deklaracja poprawka – PDF

W przypadku odbioru wyniku matur przez inną osobę potrzebne jest upoważnienie:

Wzór upoważnienia DOCX

Wzór upoważnienia PDF