Matura poprawkowa

Zdający, którzy nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu mogą złożyć w terminie do 12 lipca 2021r. do dyrektora szkoły pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu poprawkowego stanowi załączniki do powyższej informacji.

Krzysztof Anklewicz – dyrektor szkoły

 

Deklaracja poprawka – DOCX

Deklaracja poprawka – PDF

W przypadku odbioru wyniku matur przez inną osobę potrzebne jest upoważnienie:

Wzór upoważnienia DOCX

Wzór upoważnienia PDF

Egzamin maturalny – sesja poprawkowa

24.08.2021 r.  (wtorek) – godz. 900

matematyka – stołówka w Internacie

język angielski – sala 014 w Internacie

zbiórka przed salą egzaminacyjną – godz. 820

Listy zdających dostępne są na tablicy ogłoszeń lub w sekretariacie uczniowskim