Wśród patronów 2021 roku uhonorowano aż cztery osoby ze świata literatury: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jeden z nich w 2021 r. obchodziłby setne urodziny, drugi dwusetne, ale każdy z nich w swojej twórczości nawiązywał do jakże istotnych i liczących się obecnie kwestii i problemów oraz tematów ważnych i poruszających.

„W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi  tekst uchwały. To właśnie między innymi dlatego ustanowiono 2021 Rokiem Stanisława Lema, kiedy to przypada 100. rocznica jego urodzin.

Wyróżniono również Cypriana Kamila Norwida, poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych, nawiązując do okrągłej rocznicy urodzin. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”

Trzecim patronem, również poetą, został Krzysztof Kamil Baczyński. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu.

Ostatnim z patronów związanych z literaturą został Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w uzasadnieniu.

Ponad to 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. Akt uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie tylko ustanowił trójpodział władzy, ale stał się gwarancją wolności, swobód obywatelskich, tradycji chrześcijańskich oraz tolerancji.

Postanowiono również uczcić pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponieważ w 2021 r. przypada 120. rocznica urodzin oraz 40. śmierci duchownego, którego uważa się za głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich, broniącego wolności religijnej i polskiej kultury. Równie często podkreślał istotę wolności, na którą zasługuje każdy człowiek.

Zapowiada się zatem bardzo ciekawy 2021 rok.

Źródło: https://www.biblioteka.zabrze.pl/2020/12/patroni-roku-2021/

Warto zajrzeć: https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/2891-patroni-roku-2021

You are currently viewing Literaccy patroni 2021 roku