Uwaga!

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy należy dostarczyć oryginał świadectwa i wyników potwierdzających egzamin ósmoklasisty w terminie
do 30.07.2021 do godziny 15:00. Proszę pamiętać również o dwóch zdjęciach i zaświadczeniu lekarskim
a także o karcie zdrowia ucznia otrzymanej po ukończeniu szkoły podstawowej.

Lista  osób przyjętych na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły
i w holu szkoły w dniu 2.08.2021.

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2021/2022