Po wnikliwej analizie otrzymanych odpowiedzi konkurs “Szkolny Mistrz Czytelnictwa” został rozstrzygnięty.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I. miejsce                                                  II. miejsce

      Tomasz Nowak                                            Alan Rzeźnik

                                                                                Rafał Dudziak

GRATULUJEMY zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

 

You are currently viewing Konkurs “Szkolny Mistrz Czytelnictwa” rozstrzygnięty.