Kalendarz egzaminu maturalnego dla absolwentów z lat ubiegłych

 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin Zadanie
30.09.2020-07.02.2020 składanie do dyrektora szkoły przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego wstępnej deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych i poziomu egzaminu oraz opinii o szczegółowych uprawnieniach do zdawania egzaminu maturalnego; podczas składania deklaracji należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej; deklarację ze skanem świadectwa można przesłać pocztą tradycyjną
01.01-07.03.2021 wniesienie opłaty za egzamin maturalny, złożenie kopii dowodu wpłaty do szkoły a oryginału do OKE – dotyczy osób, które przystąpią do matury
z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego lub dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które przystąpią do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowały w poprzednich latach, ale nie zgłosiły się na egzamin
do 07.02.2021 składanie do dyrektora szkoły przez absolwentów z lat ubiegłych ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego
do 07.02.2021 nanoszenie zmian w deklaracjach maturalnych
do 04.03.2021 ogłoszenie przez dyrektora szkoły harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
do 05.04.2021 ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu maturalnego
04.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy)
05.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy)
06.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)
13.05.2021 godz. 1400 pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
07-20.05.2021 ustny egzamin maturalny z języka polskiego i obcego
05.07.2021 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie świadectw dojrzałości
do 12.07.2021 złożenie do dyrektora szkoły deklaracji przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego
24.08.2021 godz. 900 poprawkowy egzamin maturalny
10.09.2021 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej