Kalendarz egzaminu maturalnego

 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin Zadanie
do 30.09.2020 zapoznanie uczniów klas maturalnych i rodziców z procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz dostosowaniami warunków przeprowadzania egzaminu

 

przypomnienie przez nauczycieli uczniom klas maturalnych wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów maturalnych

do 30.09.2020 składanie do dyrektora szkoły przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego wstępnej deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych i poziomu egzaminu oraz opinii o szczegółowych uprawnieniach do zdawania egzaminu maturalnego
listopad 2020 próbny egzamin maturalny Operon
01.01-07.03.2021 wnoszenie przez absolwentów z lat ubiegłych opłat za egzamin maturalny
do 07.02.2021 składanie do dyrektora szkoły przez absolwentów z lat ubiegłych deklaracji
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego
do 07.02.2021 nanoszenie zmian w deklaracjach maturalnych
do 04.03.2021 powołanie zastępcy przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego oraz pozostałych członków zespołu;

powołanie Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego;

ogłoszenie przez dyrektora szkoły harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

do 05.04.2021 powołanie Zespołów Nadzorujących część pisemną egzaminu maturalnego;

ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu maturalnego

do 30.04.2021 przypomnienie zdającym procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego

szkolenie zespołów przedmiotowych i nadzorujących egzamin maturalny

04.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy)
05.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy)
06.05.2021 godz. 900 pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)
13.05.2021 godz. 1400 pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
07-20.05.2021 ustny egzamin maturalny z języka polskiego i obcego
05.07.2021 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie świadectw dojrzałości
do 12.07.2021 złożenie do dyrektora szkoły deklaracji przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego
24.08.2021 godz. 900 poprawkowy egzamin maturalny
10.09.2021 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej