EGZAMINY POPRAWKOWE

 

1)  Uczniowie, którzy otrzymali jedną lub dwie niedostateczne oceny roczne mają prawo

przystąpić do egzaminów poprawkowych.

2)  Zagadnienia do egzaminów poprawkowych będą dostępne przez całe wakacje w Sekretariacie Uczniowskim.

3)  Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem informatyki, WF)  składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

4)  W każdym dniu przebieg egzaminu jest następujący:

 • 8:50 – zbiórka w holu szkoły
 • 9:00 – 10:30 – egzaminy pisemne
  lub 9:00 – 12:00 – egzaminy praktyczne (informatyka, WF)
 • 11:00 – rozpoczęcie egzaminów ustnych (lub później, tj. po sprawdzeniu przez Komisję prac pisemnych)

5)  Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach:

Środa – 25 sierpnia 2021r.

 • język niemiecki
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki

Czwartek – 26 sierpnia 2021r.

 • biologia
 • geografia
 • matematyka
 • diagnostyka pojazdów samochodowych

Piątek – 27 sierpnia 2021r.

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki zawodowy
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki