EGZAMINY POPRAWKOWE – ZAGADNIENIA

ZAGADNIENIA
DO  EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH

będą dostępne przez całe wakacje

w Sekretariacie Uczniowskim
[do przepisania lub kserowania]

W dniu 21 czerwca 2024r. , po Apelu
zagadnienia dostępne w bibliotece szkolnej.

________________________________________________________________________

Lista uczniów, którzy mają prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych będzie dostępna
w Sekretariacie Uczniowskim

________________________________________________________________________

EGZAMINY POPRAWKOWE – PRZEBIEG

________________________________________________________________________

Wszystkie(*) egzaminy składają się z dwóch części:

pisemnej i ustnej.

(*) z wyjątkiem egzaminów odbywających się w formie praktycznej:
wychowanie fizyczne

________________________________________________________________________

W każdym dniu przebieg egzaminu jest następujący:

godz. 8.50 – zbiórka przed salą egzaminacyjną

(w holu na parterze szkoły)

9.00 – 10.30 – egzaminy pisemne

11.00 – rozpoczęcie egzaminów ustnych

(lub później, tj. po sprawdzeniu przez Komisję prac pisemnych)

9.00 – 11.00 – egzaminy praktyczne

________________________________________________________________________

EGZAMINY POPRAWKOWE – HARMONOGRAM

Wtorek – 27 sierpnia 2024r.

historia

technologia mechaniczna

technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki

diagnostyka pojazdów samochodowych

wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych

Środa – 28 sierpnia 2024r.

język niemiecki

matematyka

obrabiarki i obróbka skrawaniem – zajęcia praktyczne

Czwartek – 29 sierpnia 2024r.

język polski

biologia

fizyka

język niemiecki zawodowy

You are currently viewing EGZAMINY POPRAWKOWE – ZAGADNIENIA I HARMONOGRAM