Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Uwaga!

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się tylko część pisemna egzaminu maturalnego

 

Data

Godzina

Przedmiot

Poziom

Miejsce

08.06.2020 poniedziałek

09.00

język polski

podstawowy

internat

08.06.2020 poniedziałek

14.00

język polski

rozszerzony

internat

09.06.2020       wtorek

09.00

matematyka

podstawowy

internat

10.06.2020        środa

09.00

język angielski

podstawowy

internat

10.06.2020        środa

14.00

język angielski

rozszerzony

szkoła

15.06.2020 poniedziałek

09.00

matematyka

rozszerzony

internat

17.06.2020         środa

09.00

chemia

rozszerzony

internat

17.06.2020          środa

14.00

informatyka

rozszerzony

szkoła

24.06.2020          środa

09.00

fizyka

rozszerzony

internat

24.06.2020           środa

14.00

historia

rozszerzony

internat

komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

You are currently viewing Egzamin maturalny 2020 r.