Podczas uroczystej akademii w poniedziałek 17 października dyrektor Zespołu Szkół
Mechanicznych Krzysztof Anklewicz przypomniał początki istnienia naszej szkoły sięgające
roku 1947, kiedy to szkoła nosiła zupełnie inną nazwę i mieściła się w innym budynku. Już
wtedy była ściśle związana z przemysłem ówczesnej Świdnicy i regionu. Dyrektor w swoim
wystąpieniu przypomniał związanych z nią ludzi, pierwszego i kolejnych dyrektorów szkoły,
nauczycieli, którzy zostawili swój ślad w historii szkoły, a którzy już od nas odeszli. Na
uroczystość przybyło wielu emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
oraz rodzice absolwentów. Bardzo miłym akcentem było odśpiewanie Hymnu Szkoły.
„Nauczyciele są dla społeczeństwa trampoliną do lepszego jutra” powiedział dyrektor
Krysztof Anklewicz wręczając nagrody przyznane nauczycielom z okazji święta KEN. Medal
Komisji Edukacji Narodowej otrzymały trzy osoby, Nagrodę Starosty Świdnickiego otrzymały
dwie osoby a nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymało aż ośmioro pedagogów.
Dyrektor K. Anklewicz przyznał również osiem nagród pracownikom administracji i obsługi.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Na zakończenie akademii liczna grupa nauczycieli zaśpiewała piosenkę skomponowaną
specjalnie na obchody 70 jubileuszu, a przypomnianą teraz, przy okazji 75- lecia szkoły.
„Copa Mechanicana” okazała się prawdziwym hitem, zgromadzona publiczność nagrodziła
wykonawców ogromnym aplauzem i gromkimi brawami.

You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej w “Mechaniku”