Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać młodemu człowiekowi – jest wykształcenie

 Dzień 14 października jest obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej przez sejm w 1773 roku na wniosek  króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, bo tak brzmiała jej właściwa nazwa, była pierwszą
w Polsce, jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 14 października to dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy wszystkim ludziom zaangażowanym w życie szkoły za ich pracę. To święto wszystkich Pracowników Szkoły – ludzi realizujących swoje życiowe pasje
w zawodzie nauczyciela  i wychowawcy oraz tych, którzy wspomagają pracę pedagogów.
To doskonała okazja dla podkreślenia starań jakie wspólnie wkładamy, aby wykształcić i wychować młode pokolenia, by zapewniać ich rozwój, by szkoła stawała się bardziej przyjazna, ciekawa i otwarta na potrzeby młodego człowieka.

Nauczanie i wychowywanie jest w ówczesnych czasach zadaniem trudnym, lecz szczególnie odpowiedzialnym. To my, dorośli, każdym słowem, każdym gestem, swoją codzienną postawą uczymy
i wychowujemy młodego człowieka. Misja, którą na co dzień pełnimy, wymaga wiele pracy, ciągłego doskonalenia się i podejmowania ważnych, często niełatwych decyzji. To wielkie wyzwanie dla każdego z nas. To droga sukcesów  i niepowodzeń, radości i wzruszeń. I niezależnie od tego, jak zmienia się świat, jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość – to zawód i powołanie nauczyciela pozostają niezmienne, cały czas ważne, cenne
i niezastąpione. Nauczyciel słucha, rozmawia, kształtuje, inspiruje. W taki sposób można powiedzieć o kimś, kto swój zawód traktuje jako powołanie i potrafi w oczach innych cieszyć się zaufaniem, szacunkiem i autorytetem; dla kogo najważniejszą wartością jest dobro ucznia, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. Nauczyciel jest mentorem, który kieruje rozwojem młodego człowieka i wpływa na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje nas do solidnej i ciężkiej pracy oraz wymaga ciągłego rozwoju.

Dzień Edukacji Narodowej, to także święto osób, które nie prowadzą lekcji i zajęć, które na co dzień są może mniej widoczne, ale swoją pracą i zaangażowaniem wspierają dydaktyczną i wychowawczą rolę szkoły. Mam na myśli wszystkich pracowników administracji i obsługi, którzy mają inne, ale również ważne obowiązki. To oni dbają o sprawność administracyjną i finansową szkoły oraz stwarzanie dogodnych warunków do nauczania
i nauki. Swoją postawą pokazują, że każdy ma w życiu do wypełnienia jakąś misję, której jakość stanowi ostatecznie o wizerunku i sukcesie ogółu, w naszym przypadku –  o sukcesie „Mechanika” i całej jego społeczności.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, chciałbym złożyć podziękowanie Wam Drodzy Pedagodzy – za trud włożony w proces dydaktyczny i wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Za Wasze zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za zwykłą ludzką życzliwość i serdeczność. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni ciekawych pomysłów. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa i panuje w niej niepowtarzalna atmosfera.

Dziękuję całej administracji i obsłudze, Paniom i Panom, którzy na swój sposób w swoich codziennych obowiązkach wspierają nasze działania – dziękuję za wsparcie, za każdy uśmiech, życzliwość, dobre słowo
i zaangażowanie. Wy również –  swoją obecnością i postawą uczycie i wychowujecie młodych ludzi.

Życzę wszystkim radości z podejmowanych działań, satysfakcji i osobistego szczęścia. Życzę wielu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby pełniona przez Was misja rodziła wiele szlachetnych owoców. Tegoroczne święto przychodzi nam przeżywać w dobie pandemii koronawirusa, gdy funkcjonowanie szkoły jest ograniczone, gdy wszyscy martwimy się o swoje zdrowie. Szanujmy się i dbajmy o siebie pamiętając, że obok nas są inni ludzie. Życzę dużo zdrowia oraz spokojnego i bezpiecznego czasu.

Na koniec chciałbym zacytować słowa Olgi Tokarczuk, polskiej Noblistki:

„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty
w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku … przyszłość namaluje się w ciemnych barwach.”

     Krzysztof Anklewicz

You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej – 14 X 2020r.