Cytaty na walentynki przydadzą się, by wyznać miłość ukochanej osobie lub wpisać do kartki walentynkowej.

Kto lepiej potrafi ująć sedno miłości niż poeci, pisarze i filozofowie? W te walentynki wyraź swoje uczucia do ukochanej osoby, używając najpiękniejszych słów o miłości.

Te cytaty walentynkowe uznawane są za najpiękniejsze sentencje na walentynki.

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie”.

Antoine de Saint Exupery

 

„Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie”.

Victor de Lima Barreto

 

„Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie”.

Mauriac

 

„Jedno jest tylko w życiu szczęście kochać i być kochanym”.

George Sand

 

„Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”.

Antoine de Saint Exupery

 

„Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła”.

Johann Wolfgang Goethe

„Miłość jest jak nieusuwalne znamię, przetrwa burze i nigdy nie zadrży. Miłość nie zmienia się z czasem, w ciągu godzin czy tygodni, ale potwierdza się, nawet u progu przeznaczenia”.

William Shakespeare

 

„Nikt ni­kogo nie tra­ci, bo nikt ni­kogo nie może mieć na włas­ność. I to jest naj­ważniej­sze przesłanie miłości – mieć naj­ważniej­szą osobę na świecie, ale jej nie posiadać”.

Paolo Coelho

 

„Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć”.

Jo­natha­n Car­roll

 

„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą”.

Św. Paweł z Tarsu

 

„Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości”.

Lew Tołstoj

Anna Karenina

 

Źródło:

https://polki.pl/po-godzinach/kobiece-pasje,na-walentynki-cytaty-o-milosci,10032527,artykul.html

https://biblioteka.pl/cytaty/8/0/0

 

You are currently viewing Cytaty na walentynki – sentencje o miłości