4-07-2018 – Przetarg pisemny nieograniczony na “wynajem pomieszczenia o powierzchni 12m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

7-08-2018 – Rozstrzygnięcie przetargu

 

23-07-2018 – Przetarg nieograniczony na “Dostarczenie sprzętu i materiałów dydaktycznych do wyposażenia pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy”

06-08-2018 – Rozstrzygnięcie przetargu

 

16-07-2019 – Zapytanie ofertowe: “Najem zaplecza kuchennego i prowadzenie stołówki, w tym zapewnienie całodziennego wyżywienia młodzieży w Internacie Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy”