Tak, jest takie święto. A nawet dwa. 20 kwietnia oraz 3 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, ogłoszony w 1991 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterzy Bez Granic. Jest też Światowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dla nas dobrze się składa, bo przypada 3 maja, a więc w nasze święto narodowe – święto Konstytucji 3 Maja. A to właśnie Konstytucji zawdzięczamy wolność słowa. W artykule 54 stanowi ona, że:

„1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.”
Dlatego postanowiliśmy, jako Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP, powołać kapitułę przyznającą Nagrodę Dziennikarską Artykułu 54 Konstytucji RP. Nazwa skomplikowana, ale oddaje ideę Dnia Wolności Prasy. Jakby nie patrzeć – jednego z podstawowych praw obywatelskich, którego w PRL byliśmy pozbawieni

Dzisiaj w Polsce z wolnością słowa nie jest źle, tak twierdzą międzynarodowe organizacje. Co nie znaczy, że nie powinno być lepiej. W kodeksie karnym nadal straszy paragraf 212, na podstawie którego można dziennikarza skazać na karę pozbawienia wolności za „poniżenie w oczach opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania”. Nie muszę dodawać, że to bardzo subiektywne kryteria. Obecność tego zapisu (mimo wielu obietnic zniesienia go) może skutecznie blokować uzasadnioną krytykę.

Zdarzają się też, orzekane przez sądy cywilne, zabezpieczenia powództwa poprzez zakaz publikacji. Bo publikacja ta, zdaniem powoda, „mogłaby” naruszyć jego dobra osobiste. To jest, niestety, zawoalowana forma cenzury prewencyjnej i bardzo niedobra praktyka.

Chcemy więc docenić ludzi i instytucje, które starają się – mimo pewnych problemów – działać na rzecz realizacji prawa do swobody wypowiedzi jako jednego z podstawowych w demokracji praw obywatelskich.

Bartek Ławski

Źródło:

https://natemat.pl/blogi/barteklawski/58461,swieto-wolnosci-prasy?

Dzień wolności prasy: Gdzie na świecie jest najgorsza cenzura

Co roku raporty dotyczące wolności mediów na świecie publikuje m.in. organizacja Reporterzy Bez Granic. W czołówce najbardziej „ocenzurowanych” państw znalazły się Erytrea, Korea Północna i Turkmenistan. Na przeciwnym biegunie – już tradycyjnie – kraje skandynawskie.

„Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza,

to oznacza prawo do mówienia ludziom tego,

czego nie chcą słyszeć.”

                                                         George Orwell

Pełne opisy sytuacji medialnej w tych krajach znajdziecie na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1617931,1,dzien-wolnosci-prasy-gdzie-na-swiecie-jest-najgorsza-cenzura.read

Polecane strony:

http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/article/35/3-maja-swiatowy-dzien-wolnosci-prasy-4/

http://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/miedzynarodowy-dzien-wolnej-prasy/

http://filia21.blogspot.com/2016/04/miedzynarodowy-dzien-wolnej-prasy.html

 

You are currently viewing 20. KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNEJ PRASY