Dzień Drukarza w Polsce obecnie obchodzony jest 4 czerwca. Pierwszy Dzień Drukarza jako święto środowisk poligraficznych został ustanowiony w październiku 1945 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Związku Zawodowego Drukarzy w Gnieźnie. Później w okresie PRL-u obchody Dnia Drukarza odbywały się w ostatnią niedzielę maja – podczas obchodów wówczas nawet odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Kim jest drukarz? Drukarstwo to zawód polegający na drukowaniu książek, czasopism, broszurek lub ulotek. Historia druku zaczyna się od wynalezienia sposobu nanoszenia obrazu metodą odbicia go z formy drukowej na podłoże drukowe za pomocą farby drukowej. Proces druku związany jest z różnymi technikami kopiowania tekstu oraz grafiki przy użyciu metod tradycyjnych (na przykład maszyny drukarskiej) lub poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod, takich jak drukarki lub plotery.

Pierwszy druk został wynaleziony i stosowany w Babilonie. Proces druku polegał na wypalaniu w glinianych tabliczkach pisma obrazkowego. Kolejnym etapem rozwoju było wynalezienie papirusu w starożytnym Egipcie. Pierwsze ruchome czcionki pojawiły się w Chinach w VII w p.n.e. Najstarszym drukowanym tekstem jest buddyjski zwój z Dalekiego Wschodu (VII w n.e.). Od IX wieku powszechnie drukowano książki oraz kalendarze. Najstarszym drukowanym polskim kalendarzem jest „Kalendarz astronomiczny na rok 1474” Kaspera Straube`a.

Praktyczna forma wydruku została wynaleziona przez Jana Gutenberga, niemieckiego rzemieślnika i twórcy pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. Druk za pomocą ruchomych czcionek przyczynił się do upowszechnienia nowej metody i zwiększonej dostępności literatury. W XV wieku Jan Gutenberg wydrukował kilkaset egzemplarzy Biblii (165 na papierze i na 12 na pergaminie). Zasłynął z wynalezienia prasy drukarskiej, wymiennych czcionek oraz aparatu do ich odlewania z wymiennych matryc. W kolejnych latach drukarstwo funkcjonowało na podobnych zasadach opracowanych przez Gutenberga. Od czasów rozwoju przemysłowego produkcja literatury przybrała formę mechaniczną i przemysłową. W 1884 roku wynaleziono linotyp, zaś w 1994 roku – maszynę offsetową. Lata 80. XX wieku przyniosły zmiany w postaci komputerowego układania tekstu do druku – od tego czasu nowa technologa opanowała drukarstwo. Dziś tekst przygotowywany jest przy użyciu komputerów i drukowany za pomocą maszyn w drukarni, które są kontrolowane przez nowoczesny sprzęt.

Źródło:  https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-drukarza

You are currently viewing Dzień Drukarza