Harmonogram spotkań z rodzicami  w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika
w Świdnicy
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Termin Charakter spotkania Cel spotkania
10-17.09.2020 ORGANIZACYJNE

dla klas pierwszych

zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły
24.09.2020 ORGANIZACYJNE

dla klas maturalnych

zapoznanie rodziców z procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego
26.11.2020 DRZWI OTWARTE spotkania indywidualne z rodzicami
04.02.2021 ŚRÓDROCZNE podsumowujące I półrocze
08.04.2021 DRZWI OTWARTE spotkania indywidualne z rodzicami

 

Istnieje możliwość zorganizowania wg potrzeb dodatkowych spotkań z rodzicami / drzwi otwartych