Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2.09.2019r.

klasy pierwsze –  godzina 9.00
klasy pozostałe – godzina 10.00

Uwaga WAŻNE informacje:

Dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”
podstawa prawna: uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.07.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o wyprawkę szkolną w kwocie: dla szkoły branżowej – 390 zł dla technikum – 445 zł.

Kwota musi być udokumentowana rachunkami bądź oświadczeniem. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lub w trakcie uzyskiwania tego dokumentu z Poradni P-P) proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym. Informacja 74 858 28 30 wew 26 (pedagog). Termin składania wniosku i orzeczenia w szkole do celów wyprawki to 05.09.2019 – czwartek.

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Wnioski dla mieszkańców Świdnicy dostępne są u pedagoga szkolnego pok. 203.
Wnioski należy składać w MOPS Świdnica ul. Franciszkańska 7. pok. 11

Uczniowie spoza Świdnicy pobierają i składają wnioski w swoich urzędach gmin. Proszę pamiętać, że we wniosku musi się znaleźć opinia ze szkoły (wystawia wychowawca lub pedagog)

Termin składania wniosków to 16.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020