EGZAMINY POPRAWKOWE

1) Uczniowie, którzy otrzymali jedną lub dwie niedostateczne oceny roczne mają prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych.

2) Zagadnienia do egzaminów poprawkowych będą dostępne przez całe wakacje w Sekretariacie Uczniowskim. Ponadto każdy uczeń otrzyma treść tych zagadnień przez e-Dziennik od nauczyciela przedmiotu.
3) Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem WF i CNC) składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
4) W każdym dniu przebieg egzaminu jest następujący:

godz. 8.50 – zbiórka w holu szkoły
9.00 – 10.30 – egzaminy pisemne lub 9.00 – 12.00 – egzaminy praktyczne (WF, CNC)
11.00 – rozpoczęcie egzaminów ustnych (lub później, tj. po sprawdzeniu przez Komisję prac pisemnych)


5) Egzaminy poprawkowe
odbędą się w dniach:  

Środa – 26 sierpnia 2020r.

język polski
język niemiecki
technologia mechaniczna
technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki


Czwartek – 27 sierpnia 2020r.

matematyka
podstawy spedycji i transportu
diagnostyka pojazdów samochodowych


Piątek – 28 sierpnia 2020r.

język angielski
fizyka
wychowanie fizyczne
programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Terminy Egzaminów poprawkowych